Menu

PrihlásenieKontakt

Detská organizácia ZÁHORÁCKY  FÉNIX

Kaplínska 1099, 905 01 Senica

email: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

fax: 034/6513537

mobil: 0903210297

číslo účtu: 0252913906/0900 SLSP

 

Náhodný obrázok

ri-321.jpg
Home
2% - 3% z daní

 

 

2 % - 3 % z dane na činnosť Záhoráckeho fénixu 


     Vážení priatelia ! Chceli by ste podporiť činnosť detskej organizácie Záhorácky fénix ? Ak áno, dovoľte , aby sme Vás touto cestou požiadali o venovanie dvoch percent z dane.
Sme nezisková detská organizácia a všetky finančné prostriedky z 2 % z dane používame na voľnočasové aktivity detí a mladých ľudí.
Všetkým priaznivcom ďakujeme za podporu.


Prílohy na stiahnutie :

 

Stiahnuť tu: Vyhlásenie 2%-3%

Stiahnuť tu: Potvrdenie 2%-3%

  

 

Detská organizácia Záhorácky Fénix

Kaplinská 1099, 905 01 Senica

IČO: 37 995 341

DIČ: 2022241496

Tel.: 034/651 3537

mobil: 0903 210 297

Č.ú.: 0252913906 /0900 , SLSP, a.s. Senica

Združujeme cca 2300 detí a mladých ľudí, cca 600
dobrovoľníkov, ktorí sa pravidelne venujú deťom v oddieloch, krúžkoch . . .

Organizujeme:

 

školenia, semináre, víkendové podujatia, jednodňové podujatia, zimné a
letné tábory a množstvo športových a kultúrnych podujatí

Sme občianske združenie detí, mladých ľudí a dobrovoľných

 
Čo ponúkame

mapaDO Záhorácky Fénix bola založená 6. septembra 2006 ako občianske združenie detí, mládeže a dobrovoľných spolupracovníkov pracujúcich s deťmi od 6 do 14 rokov a mládežou do 30 rokov. Pôsobí v regióne Záhorie a širšom okolí. Našimi členmi sú i deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s telesným, mentálnym či zdravotným hendikepom bez rozdielu sociálneho a etnického pôvodu. Snažíme sa všestranne obohacovať život detí a mladých ľudí organizovaním letných a zimných táborov, voľnočasových aktivít i neformálnych vzdelávacích programov pre budúcich vedúcich, inštruktorov, a dobrovoľníkov. 

Venujeme sa športu, turistike, kultúre, spevu, tancu a výtvarnému umeniu, technike, prírode, zdravému životnému štýlu a rôznym ďalším aktivitám podľa prirodzeného záujmu detí.

Ponúkame:

Atraktívne a kvalitné možnosti trávenia voľného času, možnosti všestrannej tvorivej sebarealizácie, podmienky pre rozvoj individuálneho talentu, umožňujeme cestovať a rozširovať svoje obzory v súvislosti ku globálnemu, slobodnému a ohľaduplnému vnímaniu ľudí bez rozdielu veku, etnickej či sociálnej príslušnosti, ďalej ekológie a v konečnom dôsledku celého sveta.

Zatiaľ združujeme deti z miest a obcí Senica, Sološnica, Rohožník, Malacky, Bratislava, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kúty, Borský Sv. Jur, Borský Mikuláš, Kuchyňa, Šajdíkové Humence, Jablonica, Pezinok, Modra, Šaštín, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Prievaly, Cerová, Smolenice, Bílkové Humence, Čáry, Skalica, Stupava veríme, že sa v blízkej budúcnosti naše pôsobenie rozšíri aj do ďalších obcí regiónu Záhoria.

Kto sa o vaše deti stará?

Naša detská organizácia Záhorácky FÉNIX má mnohočlenný kolektív oddielových

vedúcich:

 

Mgr. Martina Baluchová,  Milička Barkóci, Bc. Janko Beňa, Mgr. Jana Blažíčková, Ing. Veronika Bobeková, Janka Bolfová, Zdenka Cigánková, Nikoleta Cigánková, Dominik Čipka, Bc. Marián Dimmel, Bc. Zuzka Dinušová, Mgr. Danka Gašpárková, Dominika Dršková,  Marco Adrien Drozda, PaedDr. Petr Filip, Zuzka Gašparová, Michal Hanus, Veronika Hanusová, Jakub Hostinský, Mgr. Janka Hudecová, Silvia Chamrazová,  Mária Konečná, Mgr. Radka Kráľovičová,  Veronika Kráľovičová, Ing. Roman Krištofík, Mgr. Lenka Krištofíková, Mário Kudoláni, Ernest Loureiro, Alica Mackovíchová,  Jakub Podmajerský, Ing. Daniel Pšeno,  Bc. Adam Rojkovič, Bc. Barbora Rybnikárová, Mgr. Pavla Sadáková, Mgr. Natália Seličová, Michal Slanička, MgA. Janko Slezák, Maroš Slezák,  Bc. Tomáš Spusta, Ing. Marika Szekeres Cigánková, Daniel Šimek, Damián Taraba, Mgr. Mirko Tehlár, Bc. Erika Vaňková ...

Inštruktorov:

Michaela Holičová, Martin Javorček, Veronika Junasová, Richard Jurovatý, Kristína Lučanová, Lukáš Mikulášek, Kristína Skácalová,
Adam Tarkoš, Mária Uhrínková, Daniela Vrancová, Romana Sekáčová, Veronika Poláková, Sebastián Gedeon, Adela Kovarovičová, Vanessa Vašeková, Klára Mária Mrvová, Lenka Štvrtecká, Simona Šedivá, Ivan Hlásnik...

 

Pripravujeme tieto podujatia

- Detská organizácia Záhorácky fénix pripravuje ako spoluorganizátor Vyhlásenie športovcov v Záhoráckom detskom bežeckom pohári, ktoré sa bude konať 9.januára 2016 t. j sobota o 10,00 hodine v kultúrnom dome Borský Sväty Jur. Srdečne Vás pozývame, vstup voľný.

Pripravujeme Zimnú lyžovačku pre vedúcich a členov Záhoráckeho fénixu za účelom zdokonalenia sa v lyžiarskych technikách. Vedúci a lektor lyžovania PaedDr. Peter Filip. Lyžovanie sa uskutoční v čase  od  22.1 .2016 do 24.1.2016 t.j. piatok - nedeľa.

Prihlásiť sa môžete do 9.1.2016