Menu


 

ĎAKUJEME:

Všetkým dobrovoľníkom, rodičom, priateľom našej organizácie, Ministerstvu školstva vedy , výskumu a športu, Iuvente,  Trnavskému samosprávnemu kraju Trnava, Mestu Senica , organizáciam, podnikom, firmám,  ktorí nám pomohli pri z organizovaní veľkého množstva podujatí pre deti, mládež.

Ďakujeme

hlavne za finančnú pomoc a podporu, bez ktorých by sme si nevedeli život našej organizácie predstaviť, nevedeli by sme z organizovať podujatia, zimné, letné tábory, voľnočasové aktivity... 

Ďakujeme

Rade mládeže Slovenska a Rade mládeže Trnavského kraja hlavne za ich metodickú pomoc.

Ďakujeme

riaditeľom základných a stredných škôl za pomoc a najmä poskytnutie športovísk a priestorov pre organizovanie činnosti. 

Ďakujeme

predovšetkým našim členom, dobrovoľníkom za ich drobnú mravenčiu práce pre deti a mládež počas celého roka.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


V tomto roku sme pre Vás zatiaľ uskutočnili tieto podujatia:


 

Školenie dobrovoľníkov - FOTOGRAFIE TU

8. ročník Mini-ľadového hokeja študentov - FOTOGRAFIE TU

Training Run - viac info TU... 

8. ročník Mini-ľadového hokeja študentov - FOTOGRAFIE TU


V roku 2019 sme pre Vás zatiaľ uskutočnili tieto podujatia:

 

 

Dni Európskych hodnôt, práv a občianstva pre všetkých - FOTOGRAFIE TU

Záverečné vyhodnotenie leta - FOTOGRAFIE TU

Letné pobytové podujatia - Tábory - Fotografie v samostatnom menu

Sústredenie na Makarskej - FOTOGRAFIE TU

Rodinná rekreácia na Cypre - FOTOGRAFIE TU

Deň detských radostí - FOTOGRAFIE TU

Európa pre občanov - INFO + FOTOGRAFIE TU

Záhorácky Detský Bežecký Pohár 2018 - VYHODNOTENIE - FOTOGRAFIE TU

MiNi-ľadový hokej žiakov a študentov - FOTOGRAFIE TU

Medzinárodné stretnutie v ľahkej atletike v Ostrave - FOTOGRAFIE TU

Lyžovačka Zuberec - FOTOGRAFIE TU

Zimné lyžiarske tábory - FOTOGRAFIE TU

Zimné hokejové prázdniny - FOTOGRAFIE TU

Lyžovačka s Jankou Uhrinovou - FOTOGRAFIE TU

Turistika s Jankou Uhrinovou - FOTOGRAFIE TU

Spoločenský tanec - FOTOGRAFIE TU

Brigadnici z Reedukačného centra Sološnica - FOTOGRAFIE TU

Fašianky na Búroch - FOTOGRAFIE TU

Porada - FOTOGRAFIE TU

Karneval na ľade, Malacky

školenie mladých vedúcich, Záhorie

porada ku grantu EU - Šaľa

spoločenský večer Záhorákov - Záhorie

ľadový hokej žiakov, ľadový hokej študentov

pracovné porady jednotlivých klubov

školenie vedúcich Základných kolektívov

jednodňové voľnočasové aktivity

zimné tábory na snehu

školenie dobrovoľníkov

Akreditované vzdelávanie 2019

Brigáda - FOTOGRAFIE TU

Karate - FOTOGRAFIE TU

Kreatívne dielne - FOTOGRAFIE TU

Mikulášsky halový turnaj - FOTOGRAFIE TU

Školenie - Porada - FOTOGRAFIE TU

Turistika - FOTOGRAFIE TU

Vianočný turnaj dobrovoľníkov - FOTOGRAFIE TU

Výlet - Bojnice - FOTOGRAFIE TU

 
DETSKÝ BEŽECKÝ POHÁR 2019

 

1 - Beh okolo Hlbokého  / Hlboké - FOTOGRAFIE TU

2 - Beh Šaštínskymi bormi / Šaštín - FOTOGRAFIE TU

3 - Jablonická desiatka / Jablonica - FOTOGRAFIE TU

4 - Mravenčia Míla / Plavecký Štvrtok - FOTOGRAFIE TU

5 - Národný beh Štefánika / Brezová - FOTOGRAFIE TU

6 - Beh Jurským parkom / Borský sv. Jur - FOTOGRAFIE TU

7 - Malokarpatský kros / Plavecký Mikuláš - FOTOGRAFIE TU

8 - Beh k Radošovským vinohradom / Radošovce - FOTOGRAFIE TU

9 - Beh kúpeľným mestom / Smrdáky - FOTOGRAFIE TU

10 - Beh vďaky / Prietrž - FOTOGRAFIE TU

11 - Medlenov chodník / Gbely - FOTOGRAFIE TU

12 - Veľká cena Holíča / Holíč - FOTOGRAFIE TU

13 - Malacká desiatka / Malacky - FOTOGRAFIE TU

14 - Po búranský / Borský Mikuláš - FOTOGRAFIE TU

15 - Silvestrovský beh / Senica - FOTOGRAFIE TU